Firma İşlemleri

Bayi-Tedarikçi tanımları kolayca yapılır


Firma Bayi-Tedarikçi-Her ikisi olarak tanımlanabilir. Firma tanım yapısı Bayi-Tedarikçi ilişkisi üzerine kurulmuştur. Ödeme ve tahsilatlar bu yapıya göre işlenmektedir.

Özel Tanım

  • Tedarikçi ve Bayi altında sınıf tanımları yapılabilir. (örnek Bayi için Apartman, Tedarikçi için Maaş Tanımı yapılabilir)
  • Bayi-Tedarikçi ve Sınıf ayrımına göre işlemlerini kolayca yapabilir ve raporlayabilir.

Firmaya Ait İşlemlerin Otomatik İşlenmesi

  • Firmaya hesap tanımları yapılır.
  • Hesap hareketlerinde firma eşleştirmesi firmanın hesaplarından, TCKN-VKN ve firma kodu bilgilerinden yapılmaktadır.

Firma Bilgilerinin Otomatik Alınması

  • Firmalar excel ile toplu olarak yüklenebilir.
  • Mümkünse firmanın muhasebesine entegre olunarak müşteri bilgileri çekilebilir.